Cégünk fő profilja a belföldi fuvarozás, áruszállítás, költöztetés. Székhelyünk Budapesten van, de fuvarozunk az ország bármely pontjára. Hívjon bizalommal: 06 30 286 5060
fuvarozás, fuvarozás budapesten, tehertaxi, fuvarozó cégek, belföldi fuvarozás, teherfuvarozás, teherfuvarozás budapesten, szállítás, szállítás budapesten, áruszállítás, teherszállítás

Fuvarozás, áruszállítás nem csak Budapesten!

Mi vigyázunk az Ön idejére! Garantált megoldásokat szállítunk!

Cégünk fő profiljai:

 • Belföldi fuvarozás, áruszállítás
 • Költöztetés, Bútorszállítás
 • Lomtalanítás, Hulladékszállítás
 • Tehertaxi, Raklapos áruszállítás
 • Építőanyag és Tüzelőanyag fuvarozás
 • Belföldi áruterítés, egyéb közúti árufuvarozás
 • Teherszállítás, Teherfuvarozás
 • Zsákos Sittszállítás, Építési törmelék elszállítás


 • Leírás a Fuvarozás, Áruszállítás részleteiről

  Fuvarozás, teherfuvarozás: Mindennemű belföldi fuvarozást vállalunk, 3.5 tonna össztömeg kisteherautóinkkal. Megbízóink rendelkezésére állnak nyitott, zárt és billenőplatós kisteherautók. Teherautóink az össztömegükből adódóan, kivétel nélkül engedély kötelezettség nélkül dolgozhatnak a fővárosban is, így a megrendelőt plusz költség nem terheli, külön behajtási engedélyt sehova sem kell kérni. Legyen szó raklapos áru, építőanyag, vagy bármi egyéb berendezési tárgy teherfuvarozásáról, hívjon minket bizalommal!

  Teherszállítás - Áruszállítás: Bárminemű áruszállítást, teherszállítást vállalunk az ország egész területén. Cégek, de akár magánszemélyek részére, szerződéses alapú áruszállítás, áruterítés országos szinten, gyakoriság, árumennyiség, cím szerinti extra árkedvezményekkel! A teherszállítás területén szerzett több évtizedes tapasztalatunk, garantáltan az Önök hasznára lesz!

  Tehertaxi szolgáltatás: Ha röviden szeretnénk jellemezni ezt a szolgáltatást, akkor a következőket mondanánk, erről az utóbbi időben méltán népszerű szolgáltatásunkról... A pontból B pontba eljuttatni 1-2 berendezési tárgyat, hosszan tartó pakolás nélkül, fix díjért. Magyarán ez egy ilyen felrakjuk - lerakjuk művelet. Sokan összekeverik a költöztetéssel, vagy egyéb bútorszállítással, amikor emeletekről emeletekre kell cipekedni egy vagy több kanyarban.

  Lomtalanítás - Sittszállítás - Zsákos Sittszállítás: Fontos megjegyezni, hogy konténer lerakásával nem foglalkozunk. Kisteherautóval szállítjuk el a feleslegessé vált lomot, hulladékot, szemetet vagy építkezés után maradt sittet, törmeléket. Igény esetén kollégáink fel is pakolják az elvitetni kívánt sittet, lomot, hulladékot. Cégünk 30 éves tapasztalattal rendelkezik a lomtalanítás, sittszállítás területén. Bízza ránk a piszkos munkát!

  -----------------------------------------

  Tudta az áruszállításról?

  Közlekedés: Szervezett helyváltoztatás, amely erre kialakított technikai berendezések segítségével szárazföldön, vízen és levegőben történik. A fogalom csak személyforgalomnál használatos, amikor árut, árutovábbításról beszélünk.

  A szállításon az adásvételi ügylet teljesítését értjük. Ez azt jelenti, hogy az áru tulajdonosa - az eladó - az ügylet lebonyolítására vonatkozó szerződés adott feltételeinek teljesítése ellenében, a szerződésben ugyancsak kikötött paritásponton lemond a vevő javára az áru fölötti rendelkezési jogáról, és azt a vevőre ruházza át. A szállítás tehát kereskedelmi fogalom. Kereskedelmi értelméből következik, hogy nem jelenti önmagában a helyközi árumozgásról való gondoskodást vagy annak elvégzését.

  fuvarozás, fuvarozás budapesten, tehertaxi, fuvarozó cégek, belföldi fuvarozás, teherfuvarozás, teherfuvarozás budapesten, szállítás, szállítás budapesten, áruszállítás, teherszállítás

  Az Áruszállítás

 • A gazdasági élet szereplői csak kivételes esetben vállalkoznak olyan feladatok ellátására, amelyek szakmai tevékenységi körükön kívül esnek. Ilyen például az áru adásvételénél elkerülhetetlen árutovábbítás szervezési és technikai feladatainak összehangolása a mindenkori közlekedési és csatlakozó infrastruktúra ismeretében oly módon, hogy a küldemény a leggyorsabb, legbiztonságosabb és leggazdaságosabb feltételekkel jusson el a rendeltetési helyére. Ennek megszervezése széles körű földrajzi, közlekedési, fuvarozási, fuvarjogi stb. ismereteket tőkeerőt, nemzetközi kapcsolatokat igényel, amelyekkel csak szakmailag jól képzett specialisták, a fuvarozók (speditőrök) rendelkeznek.


 • A fuvarozó tehát elsősorban szellemi tőkéjét értékesíti, amikor megbízói részére az árufuvarozás megszervezését bizományosként vállalja, s elvégzi mindazokat a teendőket, amelyek a megbízó feladatai lennének, nevezetesen saját nevében, de megbízója (a vevő vagy az eladó) költségére és kockázatára megköti az áru továbbításához szükséges szerződéseket a fuvarozókkal és más közreműködőkkel, továbbá gondoskodik a hatósági (például vám, növényegészségügyi, környezetvédelmi stb.) előírások betartásáról. A fuvarozó tehát közvetlen kapcsolat a fuvaroztató, és az egyéb közreműködők között.

 • A Fuvarozó

 • A fuvarozó (speditőr) a saját nevében a megbízója számlájára vásárolja meg a fuvarozási és az áru továbbításához szükséges egyéb szolgáltatásokat. Arra vállalkozik, hogy az árutovábbítást a mindenkori piaci helyzetnek megfelelően a megbízója szempontjából a lehető leghatékonyabban megszervezze.


 • Jogilag a dolog lényege tehát az, hogy a fuvarozók fuvarozhatnak is, és ilyenkor fuvarozó módjára felelnek a saját eszközeikkel végzett fuvarozásokért. A fuvarozók azonban soha nem vonhatók felelősségre fuvarozóként, tehát csak fuvarozó módjára felelősek. A magyar jogi felfogás e tekintetben megegyezik a nemzetközi gyakorlattal, illetve a világ többi országában alkalmazott jogi szabályozással.


 • A fuvarozó bekapcsolásának indokai:

  - Elsősorban a kedvezőbb fuvardíjak és fizetési feltételek elérése szempontjából indokolt. Az áru - és fuvareszköz - ismerete birtokában az adott körülményekhez a legmegfelelőbb csomagolást és fuvareszközt tudja hozzárendelni, valamint gondoskodni tud a legbiztonságosabb és a fuvardíj - alakulás szempontjából legkedvezőbb elrendezésről a fuvareszközben. Ezzel csökkenthető az áru egységére jutó fuvardíj, a rakodási költség, valamint elkerülhetővé válik a nem megfelelő csomagolásból adódó átcsomagolási költség.

  - Földrajzi és tarifaismerete, fuvarpiaci információi, fuvarozói kapcsolatai, árinformációi az adott fuvarfeladat megvalósításához a lehető leggazdaságosabb és legbiztonságosabb útvonal kiválasztását eredményezhetik.

  - A fuvarozási feladat sürgősségéhez mért legkedvezőbb megoldás megszervezését csak jó kapcsolatokkal és tapasztalatokkal rendelkező fuvarozó képes biztosítani.

  - Nem várható el valamennyi speditőrtől, hogy minden alágazat minden szabályát egyformán jól, naprakészen ismerjék és alkalmazzák. Ebből következően a fuvarozók alágazatok szerint szakosodnak.

  A fuvarozási ágak szerint több fuvarozótípust különböztethetünk meg:

  - Vasúti fuvarozó
  - Közúti fuvarozó
  - Tengeri fuvarozó
  - Folyami fuvarozó
  - Légi fuvarozó

  Speciális áruszállítási tevékenységet végzők:

  - Gyűjtőforgalmi fuvarozók
  - Kombinált fuvarozási feladatot ellátó fuvarozók

  Működési területük szerint megkülönböztetünk:

  - Belföldi fuvarozók
  - Nemzetközi fuvarozók

  A forgalom iránya szerint beszélhetünk:

  - Export fuvarozók
  - Import fuvarozók

  Az áruk fajtája szerinti megkülönböztetést az teszi szükségessé, hogy egyes árutípusok másfajta kezelést, szakismeretet igényelnek a fuvarozás során, mint mások. Ilyen lehet a hűtőfuvarozás, az élőállat, a veszélyes anyagok, a kőolaj, stb. szállítása.

  Ezek a csoportosítások azonban inkább csak elméleti jellegűek, hiszen egy feladat sokrétűsége miatt nem választhatók ennyire szét a tevékenységek.

  Forrás: wikipédia
  Cégünk fő profilja a belföldi fuvarozás, áruszállítás, költöztetés. Székhelyünk Budapesten van, de fuvarozunk az ország bármely pontjára. Hívjon bizalommal: 06 30 286 5060

  Tudta a Fuvarozásról?


 • A fuvarozás az a művelet, amelyet az áru helyváltoztatása érdekében kell elvégezni. A helyváltoztatás kezdőpontja rendszerint a termelési vagy tárolási hely (gyár, üzem, bánya, termőhely, raktár), célpontja a felhasználás, illetve a rendeltetés helye.


 • A fuvarozást az áruk továbbítására alkalmas, különféle szárazföldi, vízi (folyami, tengeri), légi közlekedési eszközökkel végzik, de fontos szerep jut a vezetékes (légvezeték, csővezeték) árutovábbításnak is. A fuvarozás elvégzésére vállalkozó természetes vagy jogi személyt fuvarozónak nevezzük. A fuvarozást általában az e célra szerveződött és szakosodott vállalkozók, a fuvarozók: vasutak, közúti fuvarozócégek, hajótársaságok, légitársaságok végzik fuvardíj ellenében, de alkalmas fuvareszközök és egyéb felkészültség birtokában a gazdasági élet más szereplői, a termelők és felhasználók maguk is elvégezhetik.


 • Ebben az esetben a fuvaroztató és a fuvarozó személye azonos. A fuvarozó tehát az előbbi esetben is fuvaroz, nem pedig szállít, amint azt a köznyelvben gyakran emlegetik. Az üzemen, telepen, gazdaságon belül a termelés technológiai folyamataiból adódóan szükséges nyersanyagok, eszközök, gyártmányok továbbítására az anyagmozgatás fogalmát használják. A fuvarozás fogalmilag a közigazgatási terület, illetve az országon belüli vagy országok közötti jelleg szerint is megkülönböztethető. Attól függően, hogy a fuvarozás egy közigazgatási helységen (község, város) belül, két vagy több ország között (esetleg tranzitországon keresztül) történik, megkülönböztetünk helyi (helységen belüli), helyközi (belföldi) és nemzetközi fuvarozást.

 • Fuvaroztató definiálása...


  Azt a természetes vagy jogi személyt, aki az áru továbbításával, azaz elfuvarozásával egy másik vállalkozót díjazás ellenében megbíz (fuvardíjfizetés), fuvaroztatónak, a megbízás megtörténtét és a fuvarozási feladat elvállalását tanúsító okmányt pedig fuvarozási szerződésnek nevezzük.

  A fuvarozás fogalmi és jogi tartalma nem változik attól, hogy ki és kinek a megbízásából végzi a fuvarozást. Fuvaroztató lehet maga a szállító, azaz az eladó (exportőr), lehet a vevő (importőr) attól függően, hogy ki vállalta szerződés szerint az áru elfuvarozásával járó költséget és kockázatot.

  -----------------------------------------

  Fuvarozással és áruszállítással kapcsolatos, díjmentes kiszállási területeink Budapesten, a teljesség igényével:

  I. kerület (Budavár), II. kerület (Rózsadomb, Pasarét), II/a. rész (Pesthidegkút), III. kerület (Óbuda, Békásmegyer), IV. kerület (Újpest), V. kerület (Lipótváros, Belváros), VI. kerület (Terézváros), VII. kerület (Erzsébetváros), VIII. kerület (Józsefváros), IX. kerület (Ferencváros), X. kerület (Kőbánya), XI. kerület (Kelenföld, Albertfalva, Gazdagrét, Sasad), XII. kerület (Hegyvidék, Farkasrét, Svábhegy, Zugliget), XIII. kerület (Angyalföld), XIV. kerület (Zugló, Rákosfalva), XV. kerület (Rákospalota, Pestújhely), XVI. kerület (Árpádföld, Rákosszentmihály, Sashalom, Mátyásföld, Cinkota), XVII. kerület (Rákoskeresztúr, Rákosliget, Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskert), XVIII. kerület (Pestszentlőrinc, Pestszentimre), XIX. kerület (Kispest), XX. kerület (Pesterzsébet), XXI. kerület (Csepel), XXII. kerület (Budafok, Budatétény, Nagytétény), XXIII. kerület (Soroksár)  fuvarozás, fuvarozás budapesten, tehertaxi, fuvarozó cégek, belföldi fuvarozás, teherfuvarozás, teherfuvarozás budapesten, szállítás, szállítás budapesten, áruszállítás, teherszállítás
  KÉRJEN INGYENES VISSZAHÍVÁST!

  Ügyfeleink mondták

  Pintér Ferenc (Fitness 2000):
  "15 éve állandó megrendelője vagyok a Koncz 2004 Árufuvarozó Bt.-nek. Fitnesztermem folyamatos felújítási munkálatainál építőanyag szállítással kapcsolatban, és konditermi gépeim szállításánál egyaránt kizárólagos partnereim."

  REFERENCIÁINK >>


  Koncz 2004 Bt.

  "Megbízhatóság
  Gyorsaság
  Precizitás"

  Hívjon bizalommal: 06 30 286 5060