Cégünk fő profilja a belföldi fuvarozás, áruszállítás, költöztetés. Székhelyünk Budapesten van, de fuvarozunk az ország bármely pontjára. Hívjon bizalommal: 06 30 286 5060
fuvarozás, fuvarozás budapesten, tehertaxi, fuvarozó cégek, belföldi fuvarozás, teherfuvarozás, teherfuvarozás budapesten, szállítás, szállítás budapesten, áruszállítás, teherszállítás

Áruszállítás Budapest!

Szállítás

Cégünk belföldön mindennemű közúti teherszállítással, áruszállítással foglalkozik, központunk Budapesten van, de szállítunk az ország bármely pontjára. Legyen szó építőanyag szállításról, költöztetésről vagy akár 1-2 bútor szállításáról, tüzelőanyag szállításáról, raklapos áruszállításról, nagycsomag szállításról, cégünkre biztosan számíthat.

A áruszállításban szerzett több évtizedes tapasztalatunk, garantáltan az Önök hasznára lesz. Teherautóink 3.5 tonna össztömegűek, így sehova sem kell külön behajtási engedély, de társcégünkkel megoldható akár nagyobb mennyiségű áru szállítása is. Vállalunk szerződéses alapú, folyamatos időtartamra szóló áruszállítást, áruterítést is, az egész ország területén.

Belföldi teherszállítással, áruszállítással kapcsolatosan, hívjon minket bizalommal, nem fogja megbánni!

Költöztetés

Ha profi költöztető céget keres, akkor ne keressen tovább! A költöztetésben szerzett több 10 éves tapasztalatunkra nyugodtan számíthat, legyen szó komplett költöztetésről, vagy csak 1-2 bútor, berendezési tárgy szállításáról.

Ha Ön azt akarja, hogy a költöztetés ne legyen tortúra, mi megoldjuk a problémáját, de ha csak épületen belüli bútor, berendezési tárgy mozgatást szeretne szállítás nélkül, ránk abban az esetben is számíthat.

Alkalmazottaink, sofőrjeink, rakodóink több éve, évtizede nálunk dolgoznak, egytől-egyig kiváló megbízható szakemberek. Úgy gondoljuk ez az összeszokottság, ügyfélközpontúság a siker egyik záloga, bármilyen vállalkozásról legyen szó, mindig ezt tartjuk a legfontosabbnak.

Természetesen nem csak költöztetéssel, bútorszállítással, vagy egyéb berendezési tárgy szállításával kapcsolatba kereshet minket, hanem bárminemű teherfuvarozással kapcsolatosan is.

Referenciáink között említhetnénk számos nívós irodapark folyamatos bútorszállítási, költöztetési megbízását, de akár ide sorolhatnánk az országos szinten ismert könyvtárak folyamatos, szerződésben rögzített áruszállítási, költöztetési munkáinkat. Mégis a legnagyobb elismerés munkánk minőségét illetően, a számos visszahívás, elégedett ügyfél visszajelzése mint magánszemélyek, de cégektől egyaránt.

Cégünk székhelye Budapesten van, de természetesen az ország bármely pontjára vállalunk költöztetést és bútorszállítást egyaránt. Hívjon minket a hét bármely napján!

Tudta az áruszállításról?

Közlekedés: Szervezett helyváltoztatás, amely erre kialakított technikai berendezések segítségével szárazföldön, vízen és levegőben történik. A fogalom csak személyforgalomnál használatos, amikor árut, árutovábbításról beszélünk.

A szállításon az adásvételi ügylet teljesítését értjük. Ez azt jelenti, hogy az áru tulajdonosa - az eladó - az ügylet lebonyolítására vonatkozó szerződés adott feltételeinek teljesítése ellenében, a szerződésben ugyancsak kikötött paritásponton lemond a vevő javára az áru fölötti rendelkezési jogáról, és azt a vevőre ruházza át. A szállítás tehát kereskedelmi fogalom. Kereskedelmi értelméből következik, hogy nem jelenti önmagában a helyközi árumozgásról való gondoskodást vagy annak elvégzését. Az eladó például akkor is eleget tesz szállítási kötelezettségének, ha ex works, AB raktár, AB telephely paritás esetén - a vonatkozó egyéb feltételek teljesítése mellett - saját gyárában vagy raktárában a vevő rendelkezésre bocsátja az árut. (szállítási szerződés = adás-vételi szerződés).

áruszállítás

A gazdasági élet szereplői csak kivételes esetben vállalkoznak olyan feladatok ellátására, amelyek szakmai tevékenységi körükön kívül esnek. Ilyen például az áru adásvételénél elkerülhetetlen árutovábbítás szervezési és technikai feladatainak összehangolása a mindenkori közlekedési és csatlakozó infrastruktúra ismeretében oly módon, hogy a küldemény a leggyorsabb, legbiztonságosabb és leggazdaságosabb feltételekkel jusson el a rendeltetési helyére. Ennek megszervezése széles körű földrajzi, közlekedési, fuvarozási, fuvarjogi stb. ismereteket tőkeerőt, nemzetközi kapcsolatokat igényel, amelyekkel csak szakmailag jól képzett specialisták, a fuvarozók (speditőrök) rendelkeznek. A fuvarozó tehát elsősorban szellemi tőkéjét értékesíti, amikor megbízói részére az árufuvarozás megszervezését bizományosként vállalja, s elvégzi mindazokat a teendőket, amelyek a megbízó feladatai lennének, nevezetesen saját nevében, de megbízója (a vevő vagy az eladó) költségére és kockázatára megköti az áru továbbításához szükséges szerződéseket a fuvarozókkal és más közreműködőkkel, továbbá gondoskodik a hatósági (például vám, növényegészségügyi, környezetvédelmi stb.) előírások betartásáról. A fuvarozó tehát közvetlen kapcsolat a fuvaroztató, a fuvarozó és az egyéb közreműködők között.

A Ptk.-ban foglaltak alapján egyértelműen különbséget lehet tenni a fuvarozó és a fuvarozó között, amennyiben a törvény külön szabályozza a fuvarozó és külön a fuvarozó kötelezettségeit az érdekekből fakadó természetes logisztikai megfontolásból, amely szerint a fuvarozó a fuvaroztató (megbízója) és a saját érdekeit, míg a fuvarozó csak a saját érdekeit képviselheti. Az érdekek ilyen lényegi elkülönülésének nem mond ellent az sem, hogy a fuvarozók esetenként saját fuvareszközeikkel maguk is fuvaroznak, mert ez esetben olyan felelősséggel tartoznak fuvarozói ténykedésükért, mint a fuvarozók tartoznának velük szemben.

Jogilag a dolog lényege tehát az, hogy a fuvarozók fuvarozhatnak is, és ilyenkor fuvarozó módjára felelnek a saját eszközeikkel végzett fuvarozásokért. A fuvarozók azonban soha nem vonhatók felelősségre fuvarozóként, tehát csak fuvarozó módjára felelősek. A magyar jogi felfogás e tekintetben megegyezik a nemzetközi gyakorlattal, illetve a világ többi országában alkalmazott jogi szabályozással.

A áruszállítás a következő részterületekre bontható:

Vasúti áruszállítás
Közúti áruszállítás
Tengeri áruszállítás
Folyami áruszállítás
Légi áruszállítás

fuvarozó

A fuvarozó (speditőr) a saját nevében a megbízója számlájára vásárolja meg a fuvarozási és az áru továbbításához szükséges egyéb szolgáltatásokat. Arra vállalkozik, hogy az árutovábbítást a mindenkori piaci helyzetnek megfelelően a megbízója szempontjából a lehető leghatékonyabban megszervezze.

A fuvarozó bekapcsolásának indokai:

Kedvező fuvardíjak és fizetési feltételek elérése.
Az áru - és fuvareszköz - ismerete birtokában az adott körülményekhez a legmegfelelőbb csomagolást és fuvareszközt tudja hozzárendelni, valamint gondoskodni tud a legbiztonságosabb és a fuvardíj - alakulás szempontjából legkedvezőbb elrendezésről a fuvareszközben. Ezzel csökkenthető az áru egységére jutó fuvardíj, a rakodási költség, valamint elkerülhetővé válik a nem megfelelő csomagolásból adódó átcsomagolási költség.
Földrajzi és tarifaismerete, fuvarpiaci információi, fuvarozói kapcsolatai, árinformációi az adott fuvarfeladat megvalósításához a lehető leggazdaságosabb és legbiztonságosabb útvonal kiválasztását eredményezhetik.
A fuvarozási feladat sürgősségéhez mért legkedvezőbb megoldás megszervezését csak jó kapcsolatokkal és tapasztalatokkal rendelkező fuvarozó képes biztosítani.

Nem várható el valamennyi speditőrtől, hogy minden alágazat minden szabályát egyformán jól, naprakészen ismerjék és alkalmazzák. Ebből következően a fuvarozók alágazatok szerint szakosodnak.

A fuvarozási ágak szerint több fuvarozótípust különböztethetünk meg:

Vasúti fuvarozó, akit a belföldi forgalomban állomási fuvarozóként is emlegetnek.
Közúti fuvarozó
Tengeri fuvarozó
Folyami fuvarozó
Légi fuvarozó

Speciális áruszállítási tevékenységet végzők:


Gyűjtőforgalmi fuvarozók
Vásári és kiállítói fuvarozók
Kombinált fuvarozási feladatot ellátó fuvarozók

Működési területük szerint megkülönböztetünk:

Belföldi fuvarozók
Nemzetközi fuvarozók

A forgalom iránya szerint beszélhetünk:

Export fuvarozók
Import fuvarozók

Útvonal szerint megkülönböztetés elsősorban a tengeri árufuvarozásra jellemző, mert ez magas szervezettséget, széles körű kapcsolatrendszert és szaktudást igényel. Emiatt egyes fuvarozók Észak-, mások Dél-Amerikára, Közel- vagy Távol-Keletre, stb. specializálódtak és építettek ki kapcsolatokat. A szárazföldi fuvarozói piacon is megfigyelhető hasonló jelenség, amit területi szakosodásnak nevezünk.

Áruk fajtája szerinti megkülönböztetést az teszi szükségessé, hogy egyes árutípusok másfajta kezelést, szakismeretet igényelnek a fuvarozás során, mint mások. Ilyen lehet a hűtőfuvarozás, az élőállat, a veszélyes anyagok, a kőolaj, stb. szállítása.

Ezek a csoportosítások azonban inkább csak elméleti jellegűek, hiszen egy feladat sokrétűsége miatt nem választhatók ennyire szét a tevékenységek.

Forrás: wikipédia

fuvarozás, fuvarozás budapesten, tehertaxi, fuvarozó cégek, belföldi fuvarozás, teherfuvarozás, teherfuvarozás budapesten, szállítás, szállítás budapesten, áruszállítás, teherszállítás
KÉRJEN INGYENES VISSZAHÍVÁST!

Ügyfeleink mondták

Pintér Ferenc (Fitness 2000):
"15 éve állandó megrendelője vagyok a Koncz 2004 Árufuvarozó Bt.-nek. Fitnesztermem folyamatos felújítási munkálatainál építőanyag szállítással kapcsolatban, és konditermi gépeim szállításánál egyaránt kizárólagos partnereim."

REFERENCIÁINK >>


Koncz 2004 Bt.

"Megbízhatóság
Gyorsaság
Precizitás"

Hívjon bizalommal: 06 30 286 5060